Lukas 9:6

SVEn zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken, verkondigende het Evangelie, en genezende [de zieken] overal.
Steph εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τας κωμας ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντες πανταχου
Trans.exerchomenoi de diērchonto kata tas kōmas euangelizomenoi kai therapeuontes pantachou

Algemeen

Zie ook: Genezing, Stad, dorp

Aantekeningen

En zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken, verkondigende het Evangelie, en genezende [de zieken] overal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξερχομενοι
zij, uitgaande

-
δε
En
διηρχοντο
doorgingen

-
κατα
al
τας
-
κωμας
de vlekken
ευαγγελιζομενοι
verkondigende het Evangelie

-
και
en
θεραπευοντες
genezende

-
πανταχου
overal

En zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken, verkondigende het Evangelie, en genezende [de zieken] overal.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!