Lukas 9:62

SVEn Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.
Steph ειπεν δε προσ αυτον ο ιησους ουδεις επιβαλων την χειρα αυτου επ αροτρον και βλεπων εις τα οπισω ευθετος εστιν εισ την βασιλειαν του θεου
Trans.eipen de pros̱ auton o iēsous oudeis epibalōn tēn cheira autou ep arotron kai blepōn eis ta opisō euthetos estin eis̱ tēn basileian tou theou

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Jezus Christus, Koninkrijk Gods, Ploeg, Uitdrukkingen en gezegden
Spreuken 26:11, Filippenzen 3:14, Hebreeen 6:5, 2 Petrus 2:20

Aantekeningen

En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
ο
-
ιησους
Jezus
προς
tot
αυτον
hem
ουδεις
Niemand
επιβαλων
slaat

-
την
-
χειρα
hand
αυτου
die zijn
επ
aan
αροτρον
den ploeg
και
en
βλεπων
ziet

-
εις
naar
τα
-
οπισω
hetgeen achter
ευθετος
bekwaam
εστιν
is, is

-
εις
tot
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods

En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!