Lukas 9:9

SVEn Herodes zeide: Johannes heb ik onthoofd; wie is nu Deze, van Welken ik zulke dingen hoor? En hij zocht Hem te zien.
Steph και ειπεν ο ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα τις δε εστιν ουτος περι ου εγω ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον
Trans.kai eipen o ērōdēs iōannēn egō apekephalisa tis de estin outos peri ou egō akouō toiauta kai ezētei idein auton

Algemeen

Zie ook: Herodes Antipas, Johannes (de Doper), Onthoofding

Aantekeningen

En Herodes zeide: Johannes heb ik onthoofd; wie is nu Deze, van Welken ik zulke dingen hoor? En hij zocht Hem te zien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
ηρωδης
Heródes
ιωαννην
Johannes
εγω
heb ik
απεκεφαλισα
onthoofd

-
τις
wie
δε
nu
εστιν
is

-
ουτος
Deze
περι
van
ου
Welken
εγω
ik
ακουω
hoor

-
τοιαυτα
zulke dingen
και
En
εζητει
hij zocht

-
ιδειν
te zien

-
αυτον
Hem

En Herodes zeide: Johannes heb ik onthoofd; wie is nu Deze, van Welken ik zulke dingen hoor? En hij zocht Hem te zien.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!