Maleachi 3:2

SVMaar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.
WLCוּמִ֤י מְכַלְכֵּל֙ אֶת־יֹ֣ום בֹּואֹ֔ו וּמִ֥י הָעֹמֵ֖ד בְּהֵרָֽאֹותֹ֑ו כִּֽי־הוּא֙ כְּאֵ֣שׁ מְצָרֵ֔ף וּכְבֹרִ֖ית מְכַבְּסִֽים׃
Trans.ûmî məḵaləkēl ’eṯ-ywōm bwō’wō ûmî hā‘ōmēḏ bəhērā’wōṯwō kî-hû’ kə’ēš məṣārēf ûḵəḇōrîṯ məḵabəsîm:

Algemeen

Zie ook: God (vuur van), Goudsmid, Zilversmid, Zeep

Aantekeningen

Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

מִ֤י

Maar wie

מְכַלְכֵּל֙

zal verdragen

אֶת־

den

י֣וֹם

dag

בּוֹא֔וֹ

Zijner toekomst

וּ

-

מִ֥י

en wie

הָ

-

עֹמֵ֖ד

zal bestaan

בְּ

-

הֵרָֽאוֹת֑וֹ

als Hij verschijnt

כִּֽי־

Want

הוּא֙

Hij

כְּ

-

אֵ֣שׁ

zal zijn als het vuur

מְצָרֵ֔ף

van een goudsmid

וּ

-

כְ

-

בֹרִ֖ית

en als zeep

מְכַבְּסִֽים

der vollers


Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!