Markus 10:11

SVEn Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.
Steph και λεγει αυτοις ος εαν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην
Trans.kai legei autois os ean apolysē tēn gynaika autou kai gamēsē allēn moichatai ep autēn

Algemeen

Zie ook: Echtbreuk, Overspel, Huwelijk
Mattheus 5:32, Mattheus 19:9, Lukas 16:18, 1 Corinthiers 7:10

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
ος
-
εαν
Zo wie
απολυση
verlaat

-
την
-
γυναικα
vrouw
αυτου
zijn
και
en
γαμηση
trouwt

-
αλλην
een andere
μοιχαται
die doet overspel

-
επ
tegen
αυτην
haar

En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!