Markus 10:12

SVEn indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.
Steph και εαν γυνη απολυση τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται
Trans.kai ean gynē apolysē ton andra autēs kai gamēthē allō moichatai

Algemeen

Zie ook: Echtbreuk, Overspel, Echtscheiding, Huwelijk

Aantekeningen

En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
indien
γυνη
een vrouw
απολυση
zal verlaten

-
τον
-
ανδρα
man
αυτης
haar
και
en
γαμηθη
trouwen

-
αλλω
met een anderen
μοιχαται
die doet overspel

-

En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!