Markus 10:13

SVEn zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.
Steph και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται αυτων οι δε μαθηται επετιμων τοισ προσφερουσιν
Trans.kai prosepheron autō paidia ina apsētai autōn oi de mathētai epetimōn tois̱ prospherousin

Algemeen

Zie ook: Mattheus 19:13, Lukas 18:15

Aantekeningen

En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσεφερον
zij brachten

-
αυτω
tot Hem
παιδια
kinderkens
ινα
opdat
αψηται
aanraken zou

-
αυτων
Hij ze
οι
-
δε
en
μαθηται
de discipelen
επετιμων
bestraften

-
τοις
-
προσφερουσιν
degenen, die ze tot Hem brachten

-

En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!