Markus 10:21

SVEn Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.
Steph ο δε ιησους εμβλεψας αυτω ηγαπησεν αυτον και ειπεν αυτω εν σοι υστερει υπαγε οσα εχεις πωλησον και δος τοισ πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι αρασ τον σταυρον
Trans.o de iēsous emblepsas autō ēgapēsen auton kai eipen autō en soi ysterei ypage osa echeis pōlēson kai dos tois̱ ptōchois kai exeis thēsauron en ouranō kai deuro akolouthei moi aras̱ ton stauron

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Mattheus 6:19, Lukas 12:33, 1 Timotheus 6:17

Aantekeningen

En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ιησους
Jezus
εμβλεψας
aanziende

-
αυτω
hem
ηγαπησεν
beminde

-
αυτον
hem
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
εν
Een ding
σοι
-
υστερει
ontbreekt

-
υπαγε
ga heen

-
οσα
alles, wat
εχεις
gij zult

-
πωλησον
verkoop

-
και
en
δος
geef

-
πτωχοις
het den armen
και
en
εξεις
gij hebt

-
θησαυρον
een schat
εν
in
ουρανω
den hemel
και
en
δευρο
kom herwaarts

-
ακολουθει
en volg

-
μοι
Mij
αρας
op

-
τον
-
σταυρον
het kruis

En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!