Markus 10:28

SVEn Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.
Steph και ηρξατο ο πετρος λεγειν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι
Trans.kai ērxato o petros legein autō idou ēmeis aphēkamen panta kai ēkolouthēsamen soi

Algemeen

Zie ook: Petrus
Mattheus 4:20, Mattheus 19:27, Lukas 5:11, Lukas 18:28

Aantekeningen

En Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηρξατο
begon

-
ο
-
πετρος
Petrus
λεγειν
te zeggen

-
αυτω
tot Hem
ιδου
Zie

-
ημεις
wij
αφηκαμεν
verlaten

-
παντα
alles
και
En
ηκολουθησαμεν
zijn

-
σοι
-

En Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!