Markus 10:49

SVEn Jezus, [stil]staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.
Steph και στας ο ιησους ειπεν αυτον φωνηθηναι και φωνουσιν τον τυφλον λεγοντες αυτω θαρσει εγειραι φωνει σε
Trans.kai stas o iēsous eipen auton phōnēthēnai kai phōnousin ton typhlon legontes autō tharsei egeirai phōnei se

Algemeen

Zie ook: Blind, Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, [stil]staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
στας
staande

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτον
tot hem
φωνηθηναι
roepen zou

-
και
en
φωνουσιν
Hij roept

-
τον
-
τυφλον
den blinde
λεγοντες
zeggende

-
αυτω
dat men hem
θαρσει
Heb goeden moed

-
εγειραι
sta op

-
φωνει
zij riepen

-
σε
-

En Jezus, [stil]staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!