Markus 10:5

SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.
Steph και αποκριθεισ ο ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν την εντολην ταυτην
Trans.kai apokritheis̱ o iēsous eipen autois pros tēn sklērokardian ymōn egrapsen ymin tēn entolēn tautēn

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
προς
Vanwege
την
-
σκληροκαρδιαν
de hardigheid
υμων
uwer
εγραψεν
geschreven

-
υμιν
heeft hij ulieden
την
-
εντολην
gebod
ταυτην
-

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!