Markus 11:11

SVEn Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanie met de twaalven.
Steph και εισηλθεν εις ιεροσολυμα ο ιησουσ και εις το ιερον και περιβλεψαμενος παντα οψιας ηδη ουσης της ωρας εξηλθεν εις βηθανιαν μετα των δωδεκα
Trans.kai eisēlthen eis ierosolyma o iēsous̱ kai eis to ieron kai periblepsamenos panta opsias ēdē ousēs tēs ōras exēlthen eis bēthanian meta tōn dōdeka

Algemeen

Zie ook: Bethanie (plaats), Jeruzalem, Jezus Christus
Mattheus 21:12, Mattheus 21:14, Lukas 19:45, Johannes 2:14

Aantekeningen

En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanie met de twaalven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισηλθεν
kwam

-
εις
binnen
ιεροσολυμα
Jeruzalem
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
εις
in
το
-
ιερον
den tempel
και
en
περιβλεψαμενος
rondom bezien had

-
παντα
als Hij alles
οψιας
avondstond
ηδη
en het nu
ουσης
was

-
της
-
ωρας
-
εξηλθεν
ging Hij uit

-
εις
naar
βηθανιαν
Bethanië
μετα
met
των
-
δωδεκα
de twaalven

En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanie met de twaalven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!