Markus 11:15

SVEn zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om;
Steph και ερχονται εις ιεροσολυμα και εισελθων ο ιησουσ εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας κατεστρεψεν
Trans.kai erchontai eis ierosolyma kai eiselthōn o iēsous̱ eis to ieron ērxato ekballein tous pōlountas kai agorazontas en tō ierō kai tas trapezas tōn kollybistōn kai tas kathedras tōn pōlountōn tas peristeras katestrepsen

Algemeen

Zie ook: Duif, Jeruzalem, Jezus Christus, Stoel, Tempelberg, Woeker, Woekeraar
Mattheus 21:12, Lukas 19:45, Johannes 2:14

Aantekeningen

En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχονται
zij kwamen

-
εις
te
ιεροσολυμα
Jeruzalem
και
en
εισελθων
gegaan zijnde

-
ο
-
ιησους
Jezus
εις
in
το
-
ιερον
den tempel
ηρξατο
begon

-
εκβαλλειν
uit te drijven

-
τους
-
πωλουντας
verkochten

-
και
en
αγοραζοντας
kochten

-
εν
degenen, die in
τω
-
ιερω
den tempel
και
en
τας
-
τραπεζας
de tafelen
των
-
κολλυβιστων
der wisselaars
και
en
τας
-
καθεδρας
de zitstoelen
των
-
πωλουντων
verkochten

-
τας
-
περιστερας
die de duiven
κατεστρεψεν
keerde Hij om

-

En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!