Markus 11:17

SVEn Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar gij hebt dat [tot] een kuil der moordenaren gemaakt.
Steph και εδιδασκεν λεγων αυτοις ου γεγραπται οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται πασιν τοις εθνεσιν υμεις δε εποιησατε αυτον σπηλαιον ληστων
Trans.kai edidasken legōn autois ou gegraptai oti o oikos mou oikos proseuchēs klēthēsetai pasin tois ethnesin ymeis de epoiēsate auton spēlaion lēstōn

Algemeen

Zie ook: Moordenaar
1 Koningen 8:29, Jesaja 56:7, Jeremia 7:11, Mattheus 21:13, Lukas 19:46

Aantekeningen

En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar gij hebt dat [tot] een kuil der moordenaren gemaakt.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδιδασκεν
Hij leerde

-
λεγων
zeggende

-
αυτοις
tot hen
ου
niet
γεγραπται
Is er

-
οτι
-
ο
-
οικος
huis
μου
Mijn
οικος
een huis
προσευχης
des gebeds
κληθησεται
zal

-
πασιν
allen
τοις
-
εθνεσιν
volken
υμεις
gij
δε
Maar
εποιησατε
hebt

-
αυτον
dat
σπηλαιον
een kuil
ληστων
der moordenaren

En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar gij hebt dat [tot] een kuil der moordenaren gemaakt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!