Markus 11:2

SVEn zeide tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over is; en terstond als gij in hetzelve komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op hetwelk geen mens gezeten heeft, ontbindt het, en brengt het.
Steph και λεγει αυτοις υπαγετε εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθεωσ εισπορευομενοι εις αυτην ευρησετε πωλον δεδεμενον εφ ον ουδεις ανθρωπων κεκαθικεν λυσαντεσ αυτον αγαγετε
Trans.kai legei autois ypagete eis tēn kōmēn tēn katenanti ymōn kai eutheōs̱ eisporeuomenoi eis autēn eurēsete pōlon dedemenon eph on oudeis anthrōpōn kekathiken lysantes̱ auton agagete

Algemeen

Zie ook: Ezels

Aantekeningen

En zeide tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over is; en terstond als gij in hetzelve komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op hetwelk geen mens gezeten heeft, ontbindt het, en brengt het.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
υπαγετε
Gaat heen

-
εις
in
την
-
κωμην
het vlek
την
-
κατεναντι
dat tegen
υμων
-
και
is; en
ευθεως
terstond als
εισπορευομενοι
komt

-
εις
gij in
αυτην
hetzelve
ευρησετε
zult gij vinden

-
πωλον
een veulen
δεδεμενον
gebonden

-
εφ
op
ον
hetwelk
ουδεις
geen
ανθρωπων
mens
κεκαθικεν
gezeten heeft

-
λυσαντες
ontbindt

-
αυτον
het
αγαγετε
en brengt

-

En zeide tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over is; en terstond als gij in hetzelve komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op hetwelk geen mens gezeten heeft, ontbindt het, en brengt het.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!