Markus 11:7

SVEn zij brachten het veulen tot Jezus, en wierpen hun klederen daarop; en Hij zat op hetzelve.
Steph και ηγαγον τον πωλον προς τον ιησουν και επεβαλον αυτω τα ιματια αυτων και εκαθισεν επ αυτω
Trans.kai ēgagon ton pōlon pros ton iēsoun kai epebalon autō ta imatia autōn kai ekathisen ep autō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kleding
2 Koningen 9:13, Johannes 12:14

Aantekeningen

En zij brachten het veulen tot Jezus, en wierpen hun klederen daarop; en Hij zat op hetzelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηγαγον
zij brachten

-
τον
-
πωλον
het veulen
προς
tot
τον
-
ιησουν
Jezus
και
en
επεβαλον
daarop

-
αυτω
-
τα
-
ιματια
klederen
αυτων
hetzelve
και
en
εκαθισεν
Hij zat

-
επ
op
αυτω
hun

En zij brachten het veulen tot Jezus, en wierpen hun klederen daarop; en Hij zat op hetzelve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!