Markus 12:12

SVEn zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden, dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.
Steph και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηθησαν τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους την παραβολην ειπεν και αφεντες αυτον απηλθον
Trans.kai ezētoun auton kratēsai kai ephobēthēsan ton ochlon egnōsan gar oti pros autous tēn parabolēn eipen kai aphentes auton apēlthon

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze

Aantekeningen

En zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden, dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εζητουν
zij zochten

-
αυτον
Hem
κρατησαι
te vangen

-
και
maar
εφοβηθησαν
zij vreesden

-
τον
-
οχλον
de schare
εγνωσαν
zij verstonden

-
γαρ
want
οτι
dat
προς
op
αυτους
hen
την
-
παραβολην
Hij die gelijkenis
ειπεν
sprak

-
και
en
αφεντες
zij verlieten

-
αυτον
Hem
απηλθον
en gingen weg

-

En zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden, dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!