Markus 12:18

SVEn de Sadduceen kwamen tot Hem, welke zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende:
Steph και ερχονται σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν αναστασιν μη ειναι και επηρωτησαν αυτον λεγοντες
Trans.kai erchontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mē einai kai epērōtēsan auton legontes

Algemeen

Zie ook: Sadduceeen
Mattheus 22:23, Lukas 20:27, Handelingen 23:8

Aantekeningen

En de Sadduceeën kwamen tot Hem, welke zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχονται
kwamen

-
σαδδουκαιοι
de Sadduceën
προς
tot
αυτον
Hem
οιτινες
welke
λεγουσιν
zeggen

-
αναστασιν
opstanding
μη
dat er geen
ειναι
is

-
και
en
επηρωτησαν
vraagden

-
αυτον
Hem
λεγοντες
zeggende

-

En de Sadduceen kwamen tot Hem, welke zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!