Markus 12:24

SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?
Steph και αποκριθεισ ο ιησους ειπεν αυτοισ ου δια τουτο πλανασθε μη ειδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου
Trans.kai apokritheis̱ o iēsous eipen autois̱ ou dia touto planasthe mē eidotes tas graphas mēde tēn dynamin tou theou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
ου
niet
δια
daarom
τουτο
dat
πλανασθε
Dwaalt gij

-
μη
niet
ειδοτες
weet

-
τας
-
γραφας
gij de Schriften
μηδε
noch
την
-
δυναμιν
de kracht
του
-
θεου
Gods

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!