Markus 12:25

SVWant als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen [zijn].
Steph οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται αλλ εισιν ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις
Trans.otan gar ek nekrōn anastōsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin ōs angeloi oi en tois ouranois

Algemeen

Zie ook: Engelen, Huwelijk, Opstanding (laatst der dagen)
Mattheus 22:30, 1 Johannes 3:2

Aantekeningen

Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen [zijn].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οταν
als
γαρ
Want
εκ
zij uit
νεκρων
de doden
αναστωσιν
zullen opgestaan zijn

-
ουτε
niet
γαμουσιν
zo trouwen zij

-
ουτε
noch
γαμισκονται
worden ten huwelijk gegeven

-
αλλ
maar
εισιν
zij zijn

-
ως
gelijk
αγγελοι
engelen
οι
die
εν
in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen

Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen [zijn].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!