Markus 12:26

SVDoch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs?
Steph περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανεγνωτε εν τη βιβλω μωσεωσ επι τησ βατου ωσ ειπεν αυτω ο θεος λεγων εγω ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ
Trans.peri de tōn nekrōn oti egeirontai ouk anegnōte en tē biblō mōseōs̱ epi tēs̱ batou ōs̱ eipen autō o theos legōn egō o theos abraam kai o theos isaak kai o theos iakōb

Algemeen

Zie ook: Abraham, Braambos (brandende), Izaak, Izak, Jakob, Mozes
Exodus 3:6, Mattheus 22:31, Mattheus 22:32, Handelingen 7:32, Hebreeen 11:16

Aantekeningen

Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

περι
aangaande
δε
Doch
των
-
νεκρων
de doden
οτι
dat
εγειρονται
zij opgewekt zullen worden

-
ουκ
niet
ανεγνωτε
hebt gij

-
εν
in
τη
-
βιβλω
het boek
μωσεως
van Mozes
επι
in
του
-
βατου
het doornenbos
ως
hoe
ειπεν
gesproken heeft

-
αυτω
tot hem
ο
-
θεος
God
λεγων
zeggende

-
εγω
Ik
ο
-
θεος
ben de God
αβρααμ
Abrahams
και
en
ο
-
θεος
de God
ισαακ
Izaks
και
en
ο
-
θεος
de God
ιακωβ
Jakobs

Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!