Markus 12:31

SVEn het tweede [aan dit] gelijk, [is] dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.
Steph και δευτερα ομοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν
Trans.kai deutera omoia autē agapēseis ton plēsion sou ōs seauton meizōn toutōn allē entolē ouk estin

Algemeen

Zie ook: Liefde, Minderwaardigheidsgevoelens
Leviticus 19:18, Mattheus 22:39, Romeinen 13:9, Galaten 5:14, Jakobus 2:8

Aantekeningen

En het tweede [aan dit] gelijk, [is] dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δευτερα
het tweede
ομοια
gelijk
αυτη
-

dit
αγαπησεις
Gij zult

-
τον
-
πλησιον
naaste
σου
uw
ως
als
σεαυτον
uzelven
μειζων
groter
τουτων
dan deze
αλλη
ander
εντολη
gebod
ουκ
geen
εστιν
Er is

-

En het tweede [aan dit] gelijk, [is] dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!