Markus 12:4

SVEn hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wondden hem het hoofd, en zonden [hem] henen, schandelijk behandeld zijnde.
Steph και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησαντεσ εκεφαλαιωσαν και απεστειλαν ητιμωμενον
Trans.kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon lithobolēsantes̱ ekephalaiōsan kai apesteilan ētimōmenon

Algemeen

Zie ook: Stenigen

Aantekeningen

En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wondden hem het hoofd, en zonden [hem] henen, schandelijk behandeld zijnde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παλιν
wederom
απεστειλεν
hij zond

-
προς
tot
αυτους
hen
αλλον
een anderen
δουλον
dienstknecht
κακεινον
en dien
λιθοβολησαντες
stenigden zij

-
εκεφαλαιωσαν
en wondden hem het hoofd

-
και
en
απεστειλαν
zonden henen

-
ητιμωμενον
schandelijk behandeld zijnde

-

En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wondden hem het hoofd, en zonden [hem] henen, schandelijk behandeld zijnde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!