Markus 13:1

SVEn als Hij uit den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester! zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen!
Steph και εκπορευομενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εις των μαθητων αυτου διδασκαλε ιδε ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι
Trans.kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autō eis tōn mathētōn autou didaskale ide potapoi lithoi kai potapai oikodomai

Algemeen

Zie ook: Tempel (Herodes, 3de)
Mattheus 24:1, Lukas 21:5

Overzicht


Aantekeningen

En als Hij uit den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester! zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκπορευομενου
ging

-
αυτου
van Zijn
εκ
als Hij uit
του
-
ιερου
den tempel
λεγει
zeide

-
αυτω
tot Hem
εις
een
των
-
μαθητων
discipelen
αυτου
-
διδασκαλε
Meester
ιδε
-

-
ποταποι
hoedanige
λιθοι
stenen
και
en
ποταπαι
hoedanige
οικοδομαι
gebouwen

En als Hij uit den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester! zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!