Markus 13:26

SVEn alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
Steph και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελαις μετα δυναμεως πολλης και δοξης
Trans.kai tote opsontai ton yion tou anthrōpou erchomenon en nephelais meta dynameōs pollēs kai doxēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Koninkrijk Gods, Messiasverwachting, Wederkomst, Wolken
Daniel 7:10, Mattheus 16:27, Mattheus 24:30, Markus 14:62, Lukas 21:27, Handelingen 1:11, 1 Thessalonicensen 4:16, 2 Thessalonicensen 1:10, Openbaring 1:7

Aantekeningen

En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τοτε
alsdan
οψονται
zullen zij

-
τον
-
υιον
den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
ερχομενον
komende

-
εν
in
νεφελαις
de wolken
μετα
met
δυναμεως
kracht
πολλης
grote
και
en
δοξης
heerlijkheid

En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!