Markus 13:4

SVZeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden?
Steph ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη παντα ταυτα συντελεισθαι
Trans.eipe ēmin pote tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē panta tauta synteleisthai

Algemeen

Zie ook: Handelingen 1:6

Aantekeningen

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπε
Zeg

-
ημιν
ons
ποτε
wanneer
ταυτα
zullen deze dingen
εσται
zijn

-
και
En
τι
welk
το
-
σημειον
is het teken
οταν
wanneer
μελλη
zullen

-
παντα
allen
ταυτα
deze dingen
συντελεισθαι
voleindigd

-

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!