Markus 14:10

SVEn Judas Iskariot, een van de twaalven, ging heen tot de overpriesters, opdat hij Hem hun zou overleveren.
Steph και ο ιουδας ο ισκαριωτησ εις των δωδεκα απηλθεν προς τους αρχιερεις ινα παραδω αυτον αυτοις
Trans.kai o ioudas o iskariōtēs̱ eis tōn dōdeka apēlthen pros tous archiereis ina paradō auton autois

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Hogepriester, Judas Iskariot, Priester
Mattheus 26:14, Lukas 22:4

Aantekeningen

En Judas Iskariot, een van de twaalven, ging heen tot de overpriesters, opdat hij Hem hun zou overleveren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ο
-
ιουδας
Judas
ο
-
ισκαριωτης
Iskáriot
εις
een
των
-
δωδεκα
van de twaalven
απηλθεν
ging heen

-
προς
tot
τους
-
αρχιερεις
de overpriesters
ινα
opdat
παραδω
zou overleveren

-
αυτον
hun
αυτοις
hij Hem

En Judas Iskariot, een van de twaalven, ging heen tot de overpriesters, opdat hij Hem hun zou overleveren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!