Markus 14:11

SVEn zij, [dat] horende, waren verblijd, en beloofden hem geld te geven; en hij zocht, hoe hij Hem bekwamelijk overleveren zou.
Steph οι δε ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον δουναι και εζητει πως ευκαιρωσ αυτον παραδω
Trans.oi de akousantes echarēsan kai epēngeilanto autō argyrion dounai kai ezētei pōs eukairōs̱ auton paradō

Algemeen

Zie ook: Geld, Munten

Aantekeningen

En zij, [dat] horende, waren verblijd, en beloofden hem geld te geven; en hij zocht, hoe hij Hem bekwamelijk overleveren zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
ακουσαντες
zij, horende

-
εχαρησαν
waren verblijd

-
και
en
επηγγειλαντο
beloofden

-
αυτω
hij Hem
αργυριον
geld
δουναι
te geven

-
και
en
εζητει
hij zocht

-
πως
hoe
ευκαιρως
bekwamelijk
αυτον
hem
παραδω
overleveren zou

-

En zij, [dat] horende, waren verblijd, en beloofden hem geld te geven; en hij zocht, hoe hij Hem bekwamelijk overleveren zou.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!