Markus 14:12

SVEn op den eersten dag der ongehevelde [broden], wanneer zij het pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan, en bereiden, dat Gij het pascha eet?
Steph και τη πρωτη ημερα των αζυμων οτε το πασχα εθυον λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου που θελεις απελθοντες ετοιμασωμεν ινα φαγης το πασχα
Trans.kai tē prōtē ēmera tōn azymōn ote to pascha ethyon legousin autō oi mathētai autou pou theleis apelthontes etoimasōmen ina phagēs to pascha

Algemeen

Zie ook: Chag HaMatzot, Feest v.d. Ongezuurde broden, Pesach / Pascha
Exodus 12:17, Mattheus 26:17, Lukas 22:7

Aantekeningen

En op den eersten dag der ongehevelde [broden], wanneer zij het pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan, en bereiden, dat Gij het pascha eet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τη
-
πρωτη
op den eersten
ημερα
dag
των
-
αζυμων
der ongehevelde
οτε
wanneer
το
-
πασχα
zij het pascha
εθυον
slachtten

-
λεγουσιν
zeiden

-
αυτω
tot Hem
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
που
Waar
θελεις
wilt Gij

-
απελθοντες
dat wij heengaan

-
ετοιμασωμεν
en bereiden

-
ινα
dat
φαγης
eet

-
το
-
πασχα
Gij het pascha

En op den eersten dag der ongehevelde [broden], wanneer zij het pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan, en bereiden, dat Gij het pascha eet?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!