Markus 14:17

SVEn als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven.
Steph και οψιας γενομενης ερχεται μετα των δωδεκα
Trans.kai opsias genomenēs erchetai meta tōn dōdeka

Algemeen

Zie ook: Avond, Discipelen (twaalf)
Mattheus 26:20, Lukas 22:14

Aantekeningen

En als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οψιας
als het avond
γενομενης
geworden was

-
ερχεται
kwam Hij

-
μετα
met
των
-
δωδεκα
de twaalven

En als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!