Markus 14:23

SVEn Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun [dien]; en zij dronken allen uit denzelven.
Steph και λαβων το ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες
Trans.kai labōn to potērion eucharistēsas edōken autois kai epion ex autou pantes

Algemeen

Zie ook: Heilig Avondmaal

Aantekeningen

En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun [dien]; en zij dronken allen uit denzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λαβων
Hij nam

-
το
-
ποτηριον
den drinkbeker
ευχαριστησας
en gedankt hebbende

-
εδωκεν
gaf

-
αυτοις
denzelven
και
en
επιον
zij dronken

-
εξ
uit
αυτου
hun
παντες
allen

En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun [dien]; en zij dronken allen uit denzelven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!