Markus 14:27

SVEn Jezus zeide tot hen: Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geergerd worden; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden.
Steph και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται τα προβατα
Trans.kai legei autois o iēsous oti pantes skandalisthēsesthe en emoi en tē nykti tautē oti gegraptai pataxō ton poimena kai diaskorpisthēsetai ta probata

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Schapen
Zacharia 13:7, Mattheus 26:31, Johannes 16:32

Aantekeningen

En Jezus zeide tot hen: Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geërgerd worden; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
οτι
-
παντες
allen
σκανδαλισθησεσθε
Gij zult

-
εν
aan
εμοι
Mij
εν
-
τη
-
νυκτι
nacht
ταυτη
-
οτι
want
γεγραπται
er is geschreven

-
παταξω
Ik zal

-
τον
-
ποιμενα
den Herder
και
en
διασκορπισθησεται
zullen verstrooid worden

-
τα
-
προβατα
de schapen

En Jezus zeide tot hen: Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geergerd worden; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!