Markus 14:32

SVEn zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben.
Steph και ερχονται εις χωριον ου το ονομα γεθσημανη και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθισατε ωδε εως προσευξωμαι
Trans.kai erchontai eis chōrion ou to onoma gethsēmanē kai legei tois mathētais autou kathisate ōde eōs proseuxōmai

Algemeen

Zie ook: Gethsemane (hof v.)
Mattheus 26:36, Lukas 22:39, Johannes 18:1

Aantekeningen

En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχονται
zij kwamen

-
εις
in
χωριον
een plaats
ου
welker
το
-
ονομα
naam
γεθσημανη
was Gethsémané
και
en
λεγει
Hij zeide

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
tot Zijn
καθισατε
Zit

-
ωδε
hier
εως
totdat
προσευξωμαι
Ik gebeden zal hebben

-

En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!