Markus 14:34

SVEn zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.
Steph και λεγει αυτοις περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε
Trans.kai legei autois perilypos estin ē psychē mou eōs thanatou meinate ōde kai grēgoreite

Algemeen

Zie ook: Ziel
Johannes 12:27

Aantekeningen

En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
περιλυπος
geheel bedroefd
εστιν
is

-
η
-
ψυχη
ziel
μου
Mijn
εως
tot
θανατου
den dood
μεινατε
toe; blijft

-
ωδε
hier
και
en
γρηγορειτε
waakt

-

En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!