Markus 14:37

SVEn Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet een uur waken?
Steph και ερχεται και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω σιμων καθευδεις ουκ ισχυσας μιαν ωραν γρηγορησαι
Trans.kai erchetai kai euriskei autous katheudontas kai legei tō petrō simōn katheudeis ouk ischysas mian ōran grēgorēsai

Algemeen

Zie ook: Petrus, Simon, Slapen
Mattheus 26:40, Lukas 22:45

Aantekeningen

En Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet een uur waken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχεται
Hij kwam

-
και
en
ευρισκει
vond

-
αυτους
hen
καθευδοντας
slaapt gij

-
και
en
λεγει
zeide

-
τω
-
πετρω
tot Petrus
σιμων
Simon
καθευδεις
slapende

-
ουκ
niet
ισχυσας
Kunt gij

-
μιαν
-
ωραν
uur
γρηγορησαι
waken

-

En Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet een uur waken?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!