Markus 14:38

SVWaakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest [is] wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Steph γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης
Trans.grēgoreite kai proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon to men pneuma prothymon ē de sarx asthenēs

Algemeen

Zie ook: Galaten 5:17

Aantekeningen

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest [is] wel gewillig, maar het vlees is zwak.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γρηγορειτε
Waakt

-
και
en
προσευχεσθε
bidt

-
ινα
opdat
μη
niet
εισελθητε
gij

-
εις
in
πειρασμον
verzoeking
το
-
μεν
wel
πνευμα
de geest
προθυμον
gewillig
η
-
δε
maar
σαρξ
het vlees
ασθενης
is zwak

Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest [is] wel gewillig, maar het vlees is zwak.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!