Markus 14:43

SVEn terstond, als Hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, [gezonden] van de overpriesters, en de schriftgeleerden, en de ouderlingen.
Steph και ευθεωσ ετι αυτου λαλουντος παραγινεται ιουδας εις ων των δωδεκα και μετ αυτου οχλος πολυσ μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραμματεων και των πρεσβυτερων
Trans.kai eutheōs̱ eti autou lalountos paraginetai ioudas eis ōn tōn dōdeka kai met autou ochlos polys̱ meta machairōn kai xylōn para tōn archiereōn kai tōn grammateōn kai tōn presbyterōn

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Judas Iskariot, Oudsten, Ouderling, Priester, Schriftgeleerde, Zwaard
Mattheus 26:47, Lukas 22:47, Johannes 18:3

Aantekeningen

En terstond, als Hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, [gezonden] van de overpriesters, en de schriftgeleerden, en de ouderlingen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
ετι
als Hij nog
αυτου
hem
λαλουντος
sprak

-
παραγινεται
kwam

-
ιουδας
Judas
εις
aan, die een
ων
was

-
των
-
δωδεκα
van de twaalven
και
en
μετ
met
αυτου
-
οχλος
schare
πολυς
een grote
μετα
met
μαχαιρων
zwaarden
και
en
ξυλων
stokken
παρα
van
των
-
αρχιερεων
de overpriesters
και
en
των
-
γραμματεων
de Schriftgeleerden
και
en
των
-
πρεσβυτερων
de ouderlingen

En terstond, als Hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, [gezonden] van de overpriesters, en de schriftgeleerden, en de ouderlingen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!