Markus 14:44

SVEn die Hem verried, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: Dien ik kussen zal, Die is het, grijpt Hem, en leidt Hem zekerlijk henen.
Steph δεδωκει δε ο παραδιδους αυτον συσσημον αυτοις λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον και απαγαγετε ασφαλως
Trans.dedōkei de o paradidous auton syssēmon autois legōn on an philēsō autos estin kratēsate auton kai apagagete asphalōs

Algemeen

Zie ook: Judaskus, Kussen

Aantekeningen

En die Hem verried, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: Dien ik kussen zal, Die is het, grijpt Hem, en leidt Hem zekerlijk henen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δεδωκει
had

-
δε
En
ο
-
παραδιδους
verried

-
αυτον
die Hem
συσσημον
een gemeen teken
αυτοις
Die
λεγων
zeggende

-
ον
Dien
αν
-
φιλησω
ik kussen zal

-
αυτος
hun
εστιν
is

-
κρατησατε
het grijpt

-
αυτον
Hem
και
en
απαγαγετε
henen

-
ασφαλως
Hem zekerlijk

En die Hem verried, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: Dien ik kussen zal, Die is het, grijpt Hem, en leidt Hem zekerlijk henen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!