Markus 14:53

SVEn zij leidden Jezus henen tot den hogepriester; en bij hem vergaderden al de overpriesters, en de ouderlingen, en de schriftgeleerden.
Steph και απηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα και συνερχονται αυτω παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και οι γραμματεις
Trans.kai apēgagon ton iēsoun pros ton archierea kai synerchontai autō pantes oi archiereis kai oi presbyteroi kai oi grammateis

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Hogepriester, Jezus Christus, Priester, Schriftgeleerde
Mattheus 26:57, Lukas 22:54, Johannes 18:13, Johannes 18:24

Aantekeningen

En zij leidden Jezus henen tot den hogepriester; en bij hem vergaderden al de overpriesters, en de ouderlingen, en de schriftgeleerden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απηγαγον
zij leidden

-
τον
-
ιησουν
Jezus
προς
tot
τον
-
αρχιερεα
de overpriesters
και
en
συνερχονται
vergaderden

-
αυτω
bij hem
παντες
al
οι
-
αρχιερεις
den hogepriester
και
en
οι
-
πρεσβυτεροι
de ouderlingen
και
en
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden

En zij leidden Jezus henen tot den hogepriester; en bij hem vergaderden al de overpriesters, en de ouderlingen, en de schriftgeleerden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!