Markus 14:60

SVEn de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U?
Steph και αναστας ο αρχιερευς εις το μεσον επηρωτησεν τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν
Trans.kai anastas o archiereus eis to meson epērōtēsen ton iēsoun legōn ouk apokrinē ouden ti outoi sou katamartyrousin

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Jezus Christus
Mattheus 26:62

Aantekeningen

En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναστας
opstaande

-
ο
-
αρχιερευς
de hogepriester
εις
in
μεσον
het midden
επηρωτησεν
vraagde

-
τον
-
ιησουν
Jezus
λεγων
zeggende

-
ουκ
-
αποκρινη
Antwoordt Gij

-
ουδεν
niets
τι
Wat
ουτοι
dezen
σου
tegen
καταμαρτυρουσιν
getuigen

-

En de hogepriester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!