Markus 14:65

SVEn sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem kinnebakslagen.
Steph και ηρξαντο τινες εμπτυειν αυτω και περικαλυπτειν το προσωπον αυτου και κολαφιζειν αυτον και λεγειν αυτω προφητευσον και οι υπηρεται ραπισμασιν αυτον εβαλλον
Trans.kai ērxanto tines emptyein autō kai perikalyptein to prosōpon autou kai kolaphizein auton kai legein autō prophēteuson kai oi ypēretai rapismasin auton eballon

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Jezus Christus (dood), Speeksel, Spugen
Job 16:10, Jesaja 50:6, Mattheus 26:67, Lukas 22:64, Johannes 19:3

Aantekeningen

En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem kinnebakslagen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηρξαντο
begonnen

-
τινες
sommigen
εμπτυειν
te bespuwen

-
αυτω
Hem
και
en
περικαλυπτειν
te bedekken

-
το
-
προσωπον
aangezicht
αυτου
-
και
en
κολαφιζειν
met vuisten te slaan

-
αυτον
Zijn
και
en
λεγειν
te zeggen

-
αυτω
tot Hem
προφητευσον
Profeteer

-
και
En
οι
-
υπηρεται
de dienaars
ραπισμασιν
kinnebakslagen
αυτον
Hem
εβαλλον
gaven

-

En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem kinnebakslagen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!