Markus 14:72

SVEn de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, [zich] van daar makende, weende.
Steph και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και ανεμνησθη ο πετρος του ρηματοσ ου ειπεν αυτω ο ιησους οτι πριν αλεκτορα φωνησαι δις απαρνηση με τρις και επιβαλων εκλαιεν
Trans.kai ek deuterou alektōr ephōnēsen kai anemnēsthē o petros tou rēmatos̱ ou eipen autō o iēsous oti prin alektora phōnēsai dis aparnēsē me tris kai epibalōn eklaien

Algemeen

Zie ook: Haan, Jezus Christus, Petrus
Mattheus 26:34, Mattheus 26:75, Lukas 22:61, Johannes 13:38, Johannes 18:27

Aantekeningen

En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, [zich] van daar makende, weende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκ
de
δευτερου
tweede maal
αλεκτωρ
de haan
εφωνησεν
kraaide

-
και
en
ανεμνησθη
werd indachtig

-
ο
-
πετρος
Petrus
το
-
ρημα
het woord
ο
hetwelk
ειπεν
gezegd had

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
οτι
-
πριν
Eer
αλεκτορα
de haan
φωνησαι
gekraaid zal hebben

-
δις
tweemaal
απαρνηση
verloochenen

-
με
Mij
τρις
driemaal
και
En
επιβαλων
hij, van daar makende

-
εκλαιεν
weende

-

En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, [zich] van daar makende, weende.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!