Markus 15:16

SVEn de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;
Steph οι δε στρατιωται απηγαγον αυτον εσω της αυλης ο εστιν πραιτωριον και συγκαλουσιν ολην την σπειραν
Trans.oi de stratiōtai apēgagon auton esō tēs aulēs o estin praitōrion kai synkalousin olēn tēn speiran

Algemeen

Zie ook: Soldaten
Mattheus 27:27, Johannes 19:2

Aantekeningen

En de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
στρατιωται
de krijgsknechten
απηγαγον
leidden

-
αυτον
Hem
εσω
binnen in
της
-
αυλης
de zaal
ο
-
εστιν
is

-
πραιτωριον
het rechthuis
και
en
συγκαλουσιν
riepen

-
ολην
de ganse
την
-
σπειραν
bende

En de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!