Markus 15:2

SVEn Pilatus vraagde Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? En Hij antwoordende, zeide tot hem: Gij zegt het.
Steph και επηρωτησεν αυτον ο πιλατος συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω συ λεγεις
Trans.kai epērōtēsen auton o pilatos sy ei o basileus tōn ioudaiōn o de apokritheis eipen autō sy legeis

Algemeen

Zie ook: Pontius Pilatus
Mattheus 26:25, Mattheus 27:11, Lukas 23:3, Johannes 18:33

Aantekeningen

En Pilatus vraagde Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? En Hij antwoordende, zeide tot hem: Gij zegt het.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επηρωτησεν
vraagde

-
αυτον
Hem
ο
-
πιλατος
Pilatus
συ
Gij
ει
Zijt

-
ο
-
βασιλευς
de Koning
των
-
ιουδαιων
der Joden
ο
-
δε
En
αποκριθεις
Hij antwoordende

-
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
συ
Gij
λεγεις
zegt

-

En Pilatus vraagde Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? En Hij antwoordende, zeide tot hem: Gij zegt het.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!