Markus 15:28

SVEn de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.
Steph και επληρωθη η γραφη η λεγουσα και μετα ανομων ελογισθη
Trans.kai eplērōthē ē graphē ē legousa kai meta anomōn elogisthē

Algemeen

Zie ook: Jesaja 53:12, Lukas 22:37

Aantekeningen

En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επληρωθη
is vervuld geworden

-
η
die
γραφη
de Schrift
η
-
λεγουσα
daar zegt

-
και
En
μετα
met
ανομων
de misdadigers
ελογισθη
gerekend

-

En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!