Markus 15:30

SVBehoud Uzelven, en kom af van het kruis.
Steph σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου
Trans.sōson seauton kai kataba apo tou staurou

Algemeen

Zie ook: Kruis

Aantekeningen

Behoud Uzelven, en kom af van het kruis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σωσον
Behoud

-
σεαυτον
Uzelven
και
en
καταβα
kom af

-
απο
van
του
-
σταυρου
het kruis

Behoud Uzelven, en kom af van het kruis.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!