Markus 15:42

SVEn als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;
Steph και ηδη οψιας γενομενης επει ην παρασκευη ο εστιν προσαββατον
Trans.kai ēdē opsias genomenēs epei ēn paraskeuē o estin prosabbaton

Algemeen

Zie ook: Avond, Sabbat
Mattheus 27:57, Lukas 23:50, Johannes 19:38

Aantekeningen

En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηδη
als het nu
οψιας
avond
γενομενης
was geworden

-
επει
dewijl
ην
was

-
παρασκευη
het de voorbereiding
ο
-
εστιν
is

-
προσαββατον
de voorsabbat

En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!