Markus 15:46

SVEn hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond [Hem] in dat fijne lijnwaad, en legde Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.
Steph και αγορασας σινδονα και καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και κατεθηκεν αυτον εν μνημειω ο ην λελατομημενον εκ πετρας και προσεκυλισεν λιθον επι την θυραν του μνημειου
Trans.kai agorasas sindona kai kathelōn auton eneilēsen tē sindoni kai katethēken auton en mnēmeiō o ēn lelatomēmenon ek petras kai prosekylisen lithon epi tēn thyran tou mnēmeiou

Algemeen

Zie ook: Graf, Begraafplaats, Jezus Christus (graf), Via Dolorosa
Mattheus 12:40, Mattheus 26:12, Mattheus 27:60, Lukas 23:53

Aantekeningen

En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond [Hem] in dat fijne lijnwaad, en legde Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αγορασας
hij kocht

-
σινδονα
fijn lijnwaad
και
en
καθελων
Hem afgenomen hebbende

-
αυτον
Hem
ενειλησεν
wond

-
τη
-
σινδονι
in dat fijne lijnwaad
και
en
κατεθηκεν
legde

-
αυτον
-
εν
in
μνημειω
een graf
ο
hetwelk
ην
was

-
λελατομημενον
gehouwen

-
εκ
uit
πετρας
een steenrots
και
en
προσεκυλισεν
hij wentelde

-
λιθον
een steen
επι
tegen
την
-
θυραν
de deur
του
-
μνημειου
des grafs

En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond [Hem] in dat fijne lijnwaad, en legde Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!