Markus 16:14

SVDaarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet [hun] hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.
Steph υστερον ανακειμενοις αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν την απιστιαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις αυτον εγηγερμενον ουκ επιστευσαν
Trans.ysteron anakeimenois autois tois endeka ephanerōthē kai ōneidisen tēn apistian autōn kai sklērokardian oti tois theasamenois auton egēgermenon ouk episteusan

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Hart (lichaamsdeel), Jezus Christus (verschijningen)
Lukas 24:36, Johannes 20:19, 1 Corinthiers 15:5

Aantekeningen

Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet [hun] hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υστερον
Daarna
ανακειμενοις
aanzaten

-
αυτοις
daar zij
τοις
-
ενδεκα
aan de elven
εφανερωθη
is Hij geopenbaard

-
και
en
ωνειδισεν
verweet

-
την
-
απιστιαν
ongelovigheid
αυτων
degenen, die Hem
και
en
σκληροκαρδιαν
hardigheid des harten
οτι
omdat
τοις
-
θεασαμενοις
gezien hadden

-
αυτον
hun
εγηγερμενον
nadat Hij opgestaan was

-
ουκ
zij niet
επιστευσαν
geloofd hadden

-

Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet [hun] hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!