Markus 16:15

SVEn Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
Steph και ειπεν αυτοις πορευθεντες εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη κτισει
Trans.kai eipen autois poreuthentes eis ton kosmon apanta kēryxate to euangelion pasē tē ktisei

Algemeen

Zie ook: Zending, Ziekte
Mattheus 28:19, Johannes 15:16

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
πορευθεντες
Gaat heen

-
εις
in
τον
-
κοσμον
wereld
απαντα
de gehele
κηρυξατε
predikt

-
το
-
ευαγγελιον
het Evangelie
παση
aan alle
τη
-
κτισει
kreaturen

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!